یک زن ایرانی به شیک ترین تاجر امارات متحده عربی بدل شده است

انجمن بین المللی زیبایی که به دنبال شیک ترین در کشورهای مختلف است، گفت که یک زن ایرانی یک زن ایرانیبه شیک ترین تاجر امارات متحده عربی بدل شده است.

تاکنون این انجمن در بسیاری از کشورها در کشورهایی مانند سوئد، روسیه، اوکراین، سوئیس و بسیاری از کشورهای دیگر گزینشی برای عاشقان مد برگزار کرده است و اخیراً از امارات متحده عربی نیز بازدید کرده است.

جالب است که یک زن ایرانی در امارات به عنوان بهترین بازرگان مدرن در امارات معرفی شد.
دیروز و در پایان رای گیری ، خانم ایرانی “سمیه نور” با کسب حاشیه زیادی عنوان جدیدترین بازرگان در امارات را به دست آورد.

در این مسابقه که در نظرسنجی بهترین ها را انتخاب کردند ، “سمیه نور” با کسب ۴۸۹۴۷ رای میتوانست عنوانی را کسب کند.

نزدیکترین رقابت به خانم نور، ۱۰۰۰۰ رای داشت. اما محبوبیت خانم نور در بین ایرانیانی و طرفداران اینستاگرام وی که در امارات متحده عربی زندگی می کنند، او را زیباترین زن امارات کردند.

You might also like