هیات چینی و بهداشت ابوظبی در مورد شروع کارآزمایی های بالینی واکسن کرونا بحث می کنند

عالیجناب شیخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئیس بخش بهداشت ابوظبی و دکتر جمال محمد الکعبی، معاون وزیر بهداشت ابوظبی، با یک هیات چینی از “گروه ملی بیوتکنولوژی ملی چین” و گروه “G42” دیدار کردند تا در مورد سومین آزمایش بالینی واکسن احتمالی کووید-۱۹ بحث و بررسی کردند.

در این جلسه، مراحل آینده که به عنوان بخشی از مرحله اول آزمایشات بالینی سوم برای واکسن احتمالی ویروس کرونا گرفته شود، مورد بحث قرار گرفت.

“گروه ملی بیوتکنولوژی ملی چین” و گروه “G42” توافق نامه همکاری با هدف پیشبرد عملیات بالینی واکسن در امارات را زیر نظر و رقابت وزارت بهداشت ابوظبی امضا کرده اند.

عالیجناب عبدالله بن محمد آل حامد از دیدار هیات چینی ابراز خوشحالی کرد، و با تأکید بر اینکه امارات متحده عربی در زمینه تحقیقات بالینی واکسن ویروس کرونا گامی مطمئن در جهت رهبری دارد

برای یافتن راه حل هایی برای همه گیر کرونا، امارات به رقابت جهانی پیوست.

به نوبه خود ، دکتر جمال محمد الکعبی گفت: “تجربیات کارآزمایی های بالینی طبق یکی از بهترین روشهای مطالعات بالینی بین المللی طراحی شده است.

علاوه بر این، محققان اجرای این تجریبات را به تدریج بر روی داوطلبان تأیید کردند و به طور دائم و مستقیم آنها را رصد کردند که بالاترین سطح ایمنی را برای داوطلبان تضمین می کند”.

You might also like