وزارت تسامح و فدراسیون جهانی ورزشهای الکترونیکی، تفاهم نامه را امضا می کنند

عالیجناب نهیان بن مبارک آل نهیان، عضو شورای کابینه وزیران و وزیر تسامح، تفاهم نامه همکاری بین وزارت تسامح امارات و فدراسیون جهانی ورزشهای الکترونیکی امضا کردند.

این توافق نامه، در طول یک نشست مجازی از راه دور، به منظور سازماندهی همکاری در زمینه حمایت از تمرین کنندگان، برگزارکنندگان و مخاطبان ورزش الکترونیکی به امضا رسیده است.

فدراسیون جهانی ورزشهای الکترونیکی، سازمان جهانی است که ورزش های الکترونیکی را در سراسر جهان سازمان می دهد.

عالیجناب عفراء الصابری، مدیرکل دفتر وزیر تسامح، و ولاد مارینسکو، رئیس فدراسیون جهانی ورزشهای الکترونیکی، تفاهم نامه همکاری را برای ایجاد همکاری بین دو طرف امضا کردند.

در حالی که، جنابعالی مارینسکو تفاهم نامه از راه دور را در دفتر مرکزی فدراسیون جهانی ورزش های الکترونیکی در بوداپست امضا کرد، در حالی که عالیجناب عفراء الصابری تفاهم نامه خود را از دفتر وزارت تسامح در ابوظبی امضا کرد.

شاهزاده فیصل بن بندر بن سلطان بن عبدالعزیز آل سعود، رئیس فدراسیون عرب برای ورزش های الکترونیکی، شیخ سلطان بن خلیفه بن شخبوط آل نهیان، نایب رئیس فدراسیون جهانی ورزشهای الکترونیکی، رئیس انجمن ورزشهای الکترونیکی امارات، و تعدادی از رهبران فدراسیون و وزارت تحمل، شاهدان امضای توافق نامه باشند.

همچنین توافق شد تا یک کمیسیون جهانی تسامح در ورزش هایی الکترونیکی راه اندازی شود، که به فدراسیون جهانی ورزشهای الکترونیکی وابست خواهد شد.

You might also like