آیا سینما از ماشین ها آینده سرگرمی هستند؟

در زمان پیش از کرونا، تماشای فیلم در یک تئاتر شاید یک سرگرمی آخر هفته مورد علاقه یکی باشد. اما در حال حاضر نیاز به فاصله اجتماعی باعث تغییر قواعد بازی شده است و سینما از ماشین ها سرگرمی امروز است.

سینما از ماشین ها پدیده محدود به امارات نیست، انگلستان نیز شاهد تئاتر از ماشین ها بوده است.
تئاتری از ماشین ها معمولاً شامل یک صفحه نمایش بزرگ در فضای باز با غرفه پروژکشن، غرفه اعطایی و پارکینگ وسایل نقلیه است، زیرا مخاطبان فیلم را در محدوده اتومبیل خود تماشا می کنند.
در حالی که آنها یک جایگزین اجتماعی دور از تئاتر معمولی را ارائه می دهند، اما پدیده جدیدی نیستند.
این پدیده ای است که به دلیل کووید-۱۹ دوباره وارد فرهنگ عامه شده است. وقتی به سینما از اتومبیل رسیدیم که اخیراً در مال دبی گزینه رانندگی را باز کرده است، به ما گفته شد که به نظر می رسد مخاطبان و زوج های جوان تری ۲۲ تا ۴۰ ساله را جذب می کند.

You might also like