“صحه” تا پایان ماه مه ۲۴۷ بیمار كرونا به پلاسمای خون را معالجه می کند

شرکت خدمات بهداشتی ابوظبی “صحه” ۴۰۲ واحد پلاسمای خون را از اهداکنندگانی که از ویروس کرونا درمان می شوند، به دست آورد. و ۲۴۷ بیمار تا پایان ماه مه سال ۲۰۲۰ با پلاسما درمان شدند.

تعداد نمونه‌های خون گرفته شده از اهداکنندگان در ابوظبی به ۱۸۸۱۱ واحد خون در بانکهای خون شرکت بهداشت و درمان در هر دو شهر پزشکی شیخ خلیفه در ابوظبی و در بیمارستان توام در العین شهر رسیده است.

حمد الملا البلوشی، مدیر بانک خون در العین، تصریح داد که از ابتدای امسال تا پایان ماه مه گذشته ۶۸۳۲ واحد پلاسمای خون جمع آوری شده است.
تعداد کل واحد پلاسمای جمع آوری شده در آن دوره ۱۱۴۸ واحد بود. همچنین ۲۰ واحد پلاسما از افرادی که از ویروس درمان شده بودند به دست آمد و پلاسما به ۱۷ بیمار مبتلا به ویروس ارائه شد.

به نوبه خود، دکتر نعیمه اومزیان، مدیر پزشکی بانک خون در شهرک پزشکی شیخ خلیفه وابسته به “صحه” گفت که تعداد واحدهای خونی بدست آمده توسط بانک خون، از ابتدای سال جاری تا پایان مه ۲۰۲۰ به ۱۱۹۷۹ واحد رسیده است.

دکتر اومزیان اضافه کرد که  بانک خون در شهر پزشکی شیخ خلیفه توانست ۱۲۲۰ واحد پلاسمای پلاکت را بدست آورد. و ۳۸۲ واحد پلاسما از افرادی که از کوروی ویروس در حال ظهور درمان می شوند ، به دست آمد و ۲۳۰ بیمار با پلاسمای خون تحت درمان قرار گرفتند.

You might also like