دبی بزرگترین کمپین واکسیناسیون علیه کرونا را آغاز می کند

دیروز، یکشنبه ۲۷ دسامبر، بخش بهداشت دبی بزرگترین کمپین واکسیناسیون علیه کرونا “کووید-۱۹” را با واکسن “فایزر – بیوان‌تک” آغاز کرد.

 

عالیجناب دکتر فریده الخاجه، مدیر اجرایی بخش خدمات پزشکی، رئیس کمیته راهبری واکسیناسیون کووید-۱۹ و سخنگوی رسمی بخش بهداشت دبی،  نشان داد که فعالیت واکسیناسیون علیه ویروس کرونا با واکسن “فایزر – بیوان‌تک” در دبی برای یک سال کامل ادامه دارد و در دسامبر ۲۰۲۱ پایان می یابد.

 

وی همچنین اظهار داشت که هدف این کمپین واکسیناسیون ۷۰٪ از جمعیت دبی
مطابق با استانداردهای سازمان بهداشت جهانی برای رسیدن به خودایمنی جامعه است.

 

واکسیناسیون علیه کرونا اختیاری است

 

دکتر فریده گفت: «بهداشت دبی با شش مرکز کمپین را آغاز کرد و مراکز دیگر نیز برای
تسهیل شهروندان و ساکنان ملحق می شوند».

 

مدیر اجرایی بخش خدمات پزشکی افزود که بخش بهداشت ۶ مرکز برای تزریق واکسن کرونا از جمله مرکز بهداشتی درمانی زعبیل، مرکز درمانی المزهر، مرکز بهداشتی درمانی ند الحمر، مرکز مراقبت های بهداشتی البرشاء، مرکز معاینه تناسب اندام پزشکی در اپتاون، علاوه بر بیمارستان حتا، تعیین کرده است.

 

سخنگوی رسمی بخش بهداشت دبی تأیید کرد که واکسیناسیون اختیاری است و تا زمانی
که هیچ چیز مانع آن نشود، می توان آن را دریافت کرد. همچنین افرادی که به این ویروس آلوده شده اند می توانند واکسن را دریافت کنند.

You might also like