معافیت کسانی که واکسن کرونا را دریافت از قرنطینه در ابوظبی

کمیته مدیریت بحران اضطراری و بلایا در ابوظبی، پایتخت امارات متحده عربی، اعلام کرد کسانی که واکسن کرونا را دریافت از قرنطینه و معاینه ورود به امارت معاف می شوند.

 

این کمیته همچنین اعلام کرد که شرکت کنندگان در مطالعه بالینی آزمایشات مرحله سوم واکسن کووید-۱۹ پس از بازگشت از خارج از کشور از قرنطینه برای ۱۴ روز و همچنین معافیت از تست ورود به امارت معاف خواهند شد.

 

شرکت کنندگان در آزمایشات واکسن با یک ستاره طلایی در برنامه “الحصن” علامت گذاری شده اند، که
آنها را از بررسی سواب بینی PCR یا لیزر DPI برای ورود به امارات از داخل کشور معاف می کند.

 

همچنین آنها را از سیستم قرنطینه اعمال شده و بررسی سواب بینی در روزهای چهارم و هشتم پس از ورود
آنها به کشور، معاف می کند.

 

در مورد شرکت کنندگان در واکسیناسیون ملی برای استفاده اضطراری، آنها با حرف (E) در برنامه “الحصن” مشخص می شوند، و این علامت آنها را از انجام سواب بینی یا معاینه لیزر برای ورود به امارات معاف می
کند و آنها را از قرنطینه معاف می کند.

 

تصمیم برای معافیت کسانی که واکسن کرونا را دریافت کرده اند، ادای احترامی برای تلاش و کمک آنها
به مقامات بهداشتی است.

You might also like