دبی میزبان نخستین نشست پلیس جهانی در مارس ۲۰۲۲ است

جناب سرلشکر عبدالله خلیفه المری، فرمانده کل پلیس دبی، سازمان فعالیت های “اولین نشست پلیس جهانی” در دبی را در مارس ۲۰۲۲ همزمان با فعالیت های نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۰، تصویب کرد.

گروه بزرگی از رهبران پلیس در سراسر جهان از جمله پلیس بین المللی “اینترپل” ، پلیس اروپا “یوروپول”، انجمن بین المللی فرماندهان پلیس و رهبران پلیس در وزارت کشور امارات حضور این نشست خواهند داشت.

این نشست برای بحث در مورد محورهای اصلی مربوط به آینده پلیس با توجه به تحولات فناوری اخیر و سریع در سیستم های هوش مصنوعی برگزار می شود.

  •   نشست پلیس جهانی ۲۰۲۲ در دبی اولین بار در نوع خود در منطقه است

فرمانده کل نیروی پلیس دبی همچنین تایید کرد که این اجلاس از برنامه های استراتژیک پلیس دبی متناسب با “طرح دبی” و “صدمین سالگرد امارات ۲۰۷۱” و استراتژی وزارت کشور پشتیبانی می کند.

وی همچنین توضیح داد که در این اجلاس شاهد حضور همه رهبران پلیس در سراسر جهان برای بحث در مورد بهترین شیوه ها و سبک های پلیس است.

سرلشکر المری نشان داد که این نشست پلیس جهانی اولین نوع خود در خاورمیانه است.
این به منظور پیش بینی آینده در استفاده از تکنیک های هوش مصنوعی در عملیات پلیس و مبارزه با جرم است.

You might also like