شورای ورزش دبی در مورد همکاری با اتحادیه فوتبال اروپا بحث می کند

جناب سعید حارب، دبیرکل شورای ورزش دبی، زوران لاکوویچ، مدیر فدراسیون های ملی اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) را با حضور ناصر امان آل رحمه دستیار دبیرکل شورا و عمران الجسمی مدیر روابط خارجی شورا، پذیرفت.

 

این جلسه در مقر شورا در منطقه طراحی دبی برگزار شد و طی آن روابط بین شورا و فدراسیون اروپا
و راه های افزایش تلاش ها برای توسعه فوتبال بررسی شد.

 

سعید حارب بر علاقه شورا برای توسعه و گسترش رویه همه ورزش ها و ایجاد فرصت برای میلیون ها
نفر از ساکنان کشور برای لذت بردن از شرکت یا پیگیری رویدادهای مختلف ورزشی در طول سال تأکید کرد.

 

وی خاطرنشان کرد که اتحادیه فوتبال اروپا پیش از این بسیاری از برنامه ها و ابتکارات خود را در جریان کنفرانس بین المللی ورزش دبی، از جمله قانون بازی عادلانه مالی بررسی کرده بود.

 

به نوبه خود، زوران لاکوویچ از سفر دولتی امارات و استقبال از شورا ابراز خوشحالی کرد. لاکوویچ بر
علاقه فدراسیون اروپا برای همکاری با همه طرفها برای توسعه فوتبال، که محبوب ترین بازی در جهان است، تأکید کرد.

 

وی روابط برجسته بین شورا و اتحادیه اروپا را که منجر به مشارکت رئیس و دبیرکل یوفا در جلسات کنفرانس بین المللی ورزشی دبی که توسط شورا از ۲۰۰۶ برگزار شده بود، ستود.

You might also like