امضای تفاهم نامه بین بنیاد خیرخواهانه احمد بن زاید آل نهیان و مرکز اسحاق رابین

عاليجناب سرلشکر شیخ سیف بن زاید آل نهیان، معاون نخست وزیر و وزیر کشور امارات، تفاهم نامه ای را بین موسسه خیریه و بشردوستانه احمد بن زاید آل نهیان و مرکز اسحاق رابین اسرائیل امضا کرد.

 

  • دستیابی به صلح جهانی

 

هدف از این تفاهم نامه ارائه کمک های بشردوستانه به همه اقشار جامعه، صرف نظر از مذاهب آنها است،
که مطابق با چشم انداز امارات که خواهان برادری انسان و حفظ ارزش های عشق برای رسیدن به صلح جهانی است.

 

این تفاهم نامه توسط هشام عبدالحمید حميد، عضو هیئت امنا و مدیرعامل موسسه کارهای خیرخواهانه و
بشردوستانه احمد بن زاید آل نهیان، و دالیا رابین، رئیس مرکز اسحاق رابین امضا شد.

 

  • مهمترین پروژه های خیریه انجام شده توسط موسسه احمد بن زاید آل نهیان:

 

– ساخت مرکز بهداشتی طول کرم در کرانه باختری در ۲۰۱۴ با همکاری اونورا و ظرفیت این مرکز هزار بیمار در روز است.

 

– بیمارستان سرطان احمد بن زاید آل نهیان در پادشاهی مغرب که با همکاری دولت مغرب تاسیس شده
است، شامل آزمایشگاه، اتاق های رادیوتراپی و اتاق های شیمی درمانی است.

 

– ساختمان شیخ احمد بن زاید در بیمارستان ۵۷۳۵۷ برای درمان سرطان کودکی در جمهوری عربی مصر است.
این مرکز مواد پزشکی برای درمان سرطان را به ۳۵ مرکز درمانی در مصر ارائه می دهد.

 

– ساختن بیمارستان زایمان، بارداری و معاینه در ازبکستان با همکاری دولت ازبکستان است
این مرکز شامل ۳۰ کلینیک مختلف، یک مرکز تشخیصی با آزمایشگاه های تخصصی در زمینه ویروس ها و
یک مرکز اختصاص داده شده برای جداسازی کودکان در برابر ویروس ها است.

You might also like