حمل‌و‌نقل دبی ابتکارات را برای استفاده از هوش مصنوعی آغاز می کند

سازمان حمل‌و‌نقل دبی از راه اندازی ابتکارات و خدمات هوشمندانه در طول مشارکت خود در نمایشگاه جیتکس ۲۰۲۰ خبر داد.

 

این موارد شامل به کارگیری فناوری های هوش مصنوعی در تاکسی ها در طی همه گیر ویروس کرونا
و کارت (نول) علاوه بر راهنمایی هوشمند (AR)، برای دسترسی به سایت های ارائه خدمات این مقام است.

 

عالیجناب مطر الطایر، مدیرکل و رئیس هیئت مدیره اجرایی سازمان حمل‌و‌نقل دبی گفت:‌ «راه اندازی پروژه ها و خدمات هوشمندانه در اجرای بخشنامه های شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، معاون رئیس جمهور و نخست وزیر امارات و حاکم دبی، برای تبدیل دبی به هوشمندترین شهر جهان انجام می شود».

 

الطایر همچنین تأکید کرد بر اینکه این مرجع به دنبال تأثیرگذاری در هر چیز جدید در دنیای فناوری ها
و به کارگیری آنها برای تسهیل زندگی ساکنان امارت دبی است.

 

مدیرکل سازمان حمل‌و‌نقل دبی نشان داد:‌ ما یک نقشه راه مشخص و یکپارچه برای آینده تحرک هوشمند تا سال ۲۰۷۱ داریم.. و همچنین یک نقشه یکپارچه برای تحول دیجیتال و همگام با چهارمین انقلاب صنعتی در بخش حمل‌و‌نقل داریم، از جمله استراتژی حمل و نقل خودران ۲۰۳۰، استراتژی دیجیتال در تحرک، استراتژی هوش مصنوعی ۲۰۲۵، توسعه آزمایشگاه انقلاب چهارم صنعتی برای حمل‌و‌نقل است».

You might also like