مدیریت اضطراری و بحران شایعات بستن مراکز خرید در امارات را تکذیب می کند

مدیریت اضطراری و بحران اطلاعات منتشر شده در رسانه های اجتماعی مبنی بر تعطیلی مراکز تجاری به مدت دو هفته را تکذیب کرد. این شایعات بیان داشتند که رستوران ها بسته خواهند شد و موظفند فقط خدمات دریافت را ارائه دهند که این امر از سوی مدیریت تکذیب شد.

رسانه های اجتماعی ذکر کرده بودند که رستوران ها و مراکز خرید دوباره در امارات متحده عربی بسته خواهند شد و رستوران ها فقط سفارش دریافت می کنند.

بلافاصله، سازمان ملی مدیریت اضطراری، بحران و مدیریت حوادث این اطلاعات را تکذیب کرد.

مدیریت اضطراری و بحران در یک بیانیه ای گفت: “آنچه در رسانه های اجتماعی مبنی بر تعطیلی مراکز خرید برای مدت دو هفته و تعهد رستوران ها به ارائه خدمات به منظور دریافت تنها درخواست ها منتشر شده است، اشتباه است و هیچ پایه ای در حقیقت ندارد.
زیرا ما کلیه اطلاعات مربوط به پروتکل از طریق یک جلسه توجیهی به دولت امارات اعلام شده است”.

اداره همچنین بر اهمیت اخذ خبر از مقامات رسمی تأکید کرد و از کلیه اعضای جامعه خواست تا از صحت اطلاعات قبل از گردش اطمینان حاصل کنند.

زیرا این امر صاحبان آن را در معرض مسئولیت قانونی قرار خواهد داد. با تأکید بر اینکه مجازاتهایی برای همه کسانی که شایعات و اطلاعات نادرست را تکرار می کنند، اعمال خواهد شد.

You might also like