پایان برنامه ملی آزمایش کووید-۱۹ در منطقه صنعتی العین

بخش وزارت بهداشت ابوظبی از پایان برنامه ملی آزمایش کرونا در منطقه صنعتی العین که بسیاری از کارگران در آن زندگی می کنند، خبر داد.

دفتر رسانه ای دولت ابوظبی اعلام کرد که فعالیت های انجام شده توسط وزارت بهداشت با همکاری مقامات ذیصلاح شامل ورود خدمات درمانی، و ارائه اشکال مختلف حمایت از ساکنان آن مناطق است.

برنامه ملی آزمایش ۱۸ روز پیش در مناطق صنعتی شهر العین در ابوظبی برای مبارزه با شیوع ویروس در بین ساکنان منطقه آغاز شد. این تست ها برای کارگران و کسانی که درآمد کم داشتند، رایگان بود.

بخش وزارت بهداشت ابوظبی خبر داد كه مراكز آزمایش از بیماران ویروس کرونا “کووید-۱۹” خالی هستند.

مقامات گفتند که این موفقیت بزرگ به لطف فداکاری کارمندان بخش بهداشت و موفقیت خود در محدود کردن گسترش ویروس در امارات و به ویژه ابوظبی به دست آمده است.

از سوی دیگر، مقامات بهداشت اعلام کردند که بیمارستان “توام” در منطقه العین اکنون خالي از موارد عفونت ويروس كرونا است.

بیمارستان صحرایی ادنیک در ابوظبی نیز تأیید کرده است که آن از موارد جدید ویروس کرونا خالی است.

هدف اصلی از طرح تست ملی تمام ساکنان ابوظبی، به ویژه مناطق کارگری، و سترون سازی کامل آنها بود، زیرا این منطقه حاوی بیشترین افراد ملیت مختلف کارگران است.

You might also like