سومین نسخه تور دوچرخه‌سواری امارات در فوریه ۲۰۲۱ آغاز خواهد شد

کمیته برگزاری تور دوچرخه‌سواری امارات سومین مسابقه را در ۲۱ تا ۲۷ فوریه ۲۰۲۱ اعلام کرد و تاریخ آن در دستور کار فدراسیون بین المللی دوچرخه سواری در برنامه ۲۰۲۱ تصویب شد.

 

تور امارات تنها مسابقه جهانی است که در مجموعه “تور جهانی” در خاورمیانه رتبه بندی شده است و نمونه
بارزی از موفقیت های مداوم ملی امارات با بازتاب جهانی است.

 

این کمیته تایید کرد که راه اندازی نسخه سوم مسابقه در حالی که ادامه اقدامات پیشگیرانه و احتیاطی مصوب را ادامه می دهد، انجام خواهد شد.

تور دوچرخه‌سواری امارات موقعیت امارات متحده عربی و رهبری جهانی آن و نقش آن در جذب
مهمترین مناسبت ها و رویدادهای بین المللی را تأیید می کند.

 

این همچنین نشان دهنده پتانسیل بزرگی است که دولت از نظر زیرساخت ها و کادرهای سازمانی و نیز
ورزش، گردشگری، پیشرفت اقتصادی و رسانه ای در اختیار دارد. 

 

رویداد جهانی تور امارات نشان دهنده قامت و توانایی های عالی این كشور است، به ویژه پس از حمایت
نامحدود از رهبری فرزانه  خود به ورزش و نقش آن در دستیابی به روابط نزدیک و همگرایی بین مردم در امارات است.

 

شایان ذکر است که آخرین نسخه این دورگردانی پس از رقابت سخت با تادج بوجکار، آخرین قهرمان مسابقات
فرانسه
، توسط آدام یتس انگلیسی به دست آمد.

You might also like