هلال احمر پروژه های خيريه توسعه ای خود را در موریتانی ادامه می دهد

هیاتی از سازمان هلال احمر امارات از پیشرفت کار در تعدادی از پروژه های خيريه توسعه ای خود در موریتانی، با هدف حمایت از بخشهای حیاتی در بهداشت، آموزش و خدمات عمومی و ارتقا توانایی های آنها، بازدید کرد.

 

این بازدید به عنوان بخشی از اقدامات مداوم هلال احمر امارات در زمینه های توسعه و بازسازی در موریتانی
و تقویت تلاش های امارات برای ارائه خدمات لازم به برادران در موریتانی صورت می گیرد.

 

♦   بیمارستان “مادر امارات” در موریتانی افتتاح شد 

 

جناب سالم السویدی، رئیس هلال احمر که در حال حاضر در موریتانی است، تأیید کرد که چنین بازدیدهای
بازرسی فرصتی را برای آشنایی با سرعت کار در پروژه های خيريه توسعه خارجی فراهم می کند.

 

السویدی نشان داد: « هلال احمر امارات در طول دوره گذشته تلاش کرده است تا اقدامات بشردوستانه و
توسعه خود را در چارچوب یک استراتژی یکپارچه با هدف تصویب پروژه هایی که به پایداری در بخشیدن می رساند، تشدید کند».

 

♦   هلال احمر امارات هواپیمای کمک پزشکی را به کشور موریتانی می فرستد

 

وی اضافه کرد‌: « علاقه مند به حمایت از بخشهای حیاتی، به ویژه بهداشت، آموزش، خدمات آب،
بهداشت محیط و سایر جنبه های مورد نیاز جمعیت در نیازمندترین مناطق کشورهای برادر و دوست هستیم». 

 

 رئیس هلال احمر افزود که پروژه های توسعه هلال احمر نمونه صمیمیت رهبری فرزانه امارات برای تقویت تلاش های بشردوستانه و توسعه کشور در سراسر جهان است.

You might also like