نتایج تشویق کننده برای داوطلبان آزمایشات واکسن کرونا در امارات

شماری از کارشناسان بهداشت و داوطلبان گفتند که نتایج آزمایشات واکسن کرونا “کووید-۱۹” بر روی داوطلبان امارات متحده عربی دلگرم کننده است.

دکتر نوال احمد محمد الکعبی، مشاور اصلی شهر پزشکی شیخ خلیفه و رئیس کمیته ملی کلینیک اپیدمی کووید -۱۹ توضیح داد: “دلیل انتخاب امارات برای آزمایشات واکسن کرونا در مرحله سوم آن، توانایی هایی است که وی برای انجام آزمایشات بالینی براساس پروتکل های بین المللی دارد”.

دکتر نوال افزود: “زیرساختهای درمانی عالی و متخصصان تحقیقاتی برای انجام این آزمایش داریم.

و همچنین تمام پیگیری های لازم را برای داوطلبان از نظر ارزیابی پزشکی و آزمایشگاهی انجام می دهیم”.

رئیس کمیته ملی کلینیک اپیدمی کووید -۱۹ ادامه داد: “دلیل دیگر این است که امارات ملیتهای مختلفی داریم که واکسیناسیون داشته باشیم.

واکسیناسیون باید بر روی چندین گروه از جامعه، نه از یک گروه،انجام شود، زیرا این واکسیناسیون در تمام نقاط جهان به بازار عرضه می شود”.

دکتر نوال الکعبی توضیح داد که پس از دو دوز واکسیناسیون، دریافته شده که ۱۰۰٪ داوطلبان آنتی بیوتیک بالایی دارند.

بنابراین، انتقال به مرحله سوم انجام شده است، زیرا این مرحله از پیش صنعتی است.

به گفته الکعبی، ۱۵ هزار داوطلب از چند ملیت برای آزمایش ایمنی و اثربخشی واکسیناسیون در امارات متحده عربی واکسینه می شوند.

You might also like