رباتهای نو اتاق بیمارستان های بهداشت دبی را در ۱۰ دقیقه سترون می کند

بیمارستان لطیفه برای زنان و زایمان شروع به استفاده از رباتهای نو در سترون سازی با فرابنفش کرد، جایی که سازمان بهداشت دبی دو دستگاه از این نوع دریافت کرد.

اداره بهداشت دبی اعلام کرد که طی روزهای آینده، ۶ دستگاه دیگر ازین رباتهای نو برای توزیع در بیمارستان های دبی، راشد و ختا دریافت می شود.

علاوه بر رباتهای دیگری که در مراکز مراقبت های بهداشتی اولیه دبی ارائه خواهند شد.

این روبات با استفاده از پرتوهای فرابنفش در طی ۱۰ دقیقه توانست یک اتاق در بیمارستان لطیفه را ضد عفونی و استریل کند.

رباتهای نو
ربات در بیمارستان لطیفه برای زنان و زایمان

مشاور جراح کودکان و رئیس دفتر کنترل عفونت در بیمارستان لطیفه، دکتر دیاری عبدالرحمن محمد، گفت: “این دو دستگاه یکی از جدیدترین موارد استفاده از پرتوهای فرابنفش، فناوری جدیدی است که برای مبارزه با عفونت، استفاده می شود”.

به نوبه خود، اسحاق عبدالرحمن الریس، رئیس امور اداری بیمارستان لطیفه، اظهار داشت: “اداره بهداشت دبی مایل به استفاده از جدیدترین فناوری های بین المللی است که در سترون سازی بیمارستان مورد استفاده قرار می گیرد”.

اسحاق الریس افزود: “دو ربات جدید برای سترون کردن اتاقها داریم. و مدت زمان سترون سازی هر اتاق بین ۱۰ تا ۱۵ دقیقه است، مشروط بر اینکه اتاق کاملاً خالی باشد”.

You might also like