هواپیمایی اتحاد از ۲۸ مارس ۲۰۲۱ پروازهای منظمی به تل آویو انجام می دهد

شرکت هواپیمایی اتحاد از آغاز پروازهای منظم در طول سال به شهر تل آویو، مرکز اقتصادی و فناوری و پایتخت اسرائیل، از ۲۸ مارس ۲۰۲۱ خبر داد.

 

شرکت هواپیمایی كه حامل پرچم امارات و چهارمین خطوط هواپیمایی خاورمیانه است در ۱۹ اکتبر گذشته پرواز مسافرتی تجاری را به و از تل آویو انجام داد.

 

محمد عبدالله البلوکی، مدیر عامل گروه هواپیمایی اتحاد اظهار داشت: « پروازهای ارتباطی ابوظبی با تل
آویو یک گام مهم تاریخی در راه شروع پروازهای منظم بین دو کشور است». 

 

البلوکی افزود که پروازهای جدید گزینه های گسترده و تجارب مناسب سفر را برای مسافران از یک مکان
به دیگر بین امارات و اسرائیل، چه برای کار و چه برای تفریح، ​​فراهم می کند.

 

وی همچنین تایید کرد که برنامه های پرواز برای مسافرت از طریق ابوظبی به مقصد مختلف در شبکه
اتحاد
از جمله چین، هند، تایلند و استرالیا راحت و سلامت انتخاب خواهد شد.

 

مدیر عامل اتحاد اضافه کرد: «شرکت مشتاق است که بالاترین سطح بهداشت و سترون سازی را در هر
نقطه تماس در طول سفر مسافر فراهم کند، و این شامل تیم سفیران ایمنی و بهداشت است».

 

شایان ذکر است که تیم سفیران سلامت و ایمنی اولین در بخش هواپیمایی در نوع خود است و شامل افراد آموزش دیده برای ارائه مشاوره سفر، اطلاعات ضروری بهداشتی و مراقبت های اولیه در زمین و هوا است.

You might also like