امارات در راس لیست قدرتمندترین مدیر عاملان فوربز در خاورمیانه قرار دارد

فوربز خاورمیانه برای هشتمین سال متوالی لیست “دیدار گلوبال با محلی” خود را منتشر کرد که ۵۰ مدیر عامل منطقه ای که دفتر مرکزی شرکتهای جهانی را شامل می شوند و در رتبه بندی “فوربز ۲۰۰۰” قدرتمندترین شرکتهای دولتی جهان قرار دارند.

 

امارات متحده عربی از نظر ستاد منطقه ای رتبه اول را دارد، زیرا آن شامل ستاد ۴۶ شرکت
از ۵۰ مدیرعامل و پس از آن دو شرکت در بحرین و هر یک در عربستان سعودی و لبنان است.

 

در این لیست گروهی از رهبران ارشد نیز حضور داشتند که به موفقیت های بسیاری دست یافته اند و شامل ۵۰ مدیر عامل از ۲۶ ملیت مختلف است که ۷ نفر آنها از لبنان، ۵ نفر از آلمان و ۴ نفر از مصر هستند.

 

لیست فوربز نشان داد که بیش از ۹۰٪ اعضای لیست امسال برای شرکت های بین المللی با
مقر مرکزی در امارات متحده عربی کار می کنند.

 

همچنین این لیست نشان داد که فقط دو نفر از مدیران عامل طبقه بندی شده مایل به دو
شرکت در بحرین و هر یک در عربستان سعودی و لبنان هستند.

 

بیشتر این شرکت ها در بخش فناوری با ۱۲ رئیس منطقه ای رتبه بندی شده و بخش
بهداشت و درمان با ۶ رئیس منطقه ای و بخش بانکی با ۵ رئیس منطقه ای فعالیت می کنند.

You might also like