اتحادیه اروپا: امارات از بهترین کشورهای اقتصادی جهان هنگام کرونا است

مشاوران تجاری کشورهای عضو اتحادیه اروپا از نقش اقتصادی امارات و انعطاف پذیری نشان داده شده توسط دولت امارات در بحران کووید-۱۹ و پیامدهای اقتصادی، قدردانی کردند.

این ستایش بود در یک کنفرانس ویدئویی با مشاوران تجاری کشورهای عضو اتحادیه اروپا که در امارات متحده عربی به نمایندگی از طرف نمایندگان اتحادیه اروپا در امارات برگزار شده اند، صورت گرفت.

طی تماس، الیور اولمس، نماینده اتاق صنعت و تجارت آلمان، از انعطاف پذیری نشان داده شده توسط دولت امارات در ارائه اشکال مختلف تسهیلات و مشوق ها برای اطمینان از تداوم کار شرکت ها، قدردانی کرد.

جمعه محمد الکیت، معاون وزیر تجارت در وزارت اقتصاد امارات، تأکید کرد که امارات متحده عربی برای تشدید همکاری با همه کشورهای اتحادیه اروپا در مواجهه با چالش های اقتصادی مشترک ناشی از گسترش همه گیر کرونا “کووید-۱۹” است.

آقای الکیت اظهار داشت: “رهبران دولت امارات متحده عربی معتقد هستند که مسئولیت جامعه جهانی در مواجهه با این همه گیری مشترک است.

همچنین نیاز به تقویت گفتگو بین بخش های دولتی و خصوصی به منظور حصول اطمینان از همکاری و همبستگی برای غلبه بر این مرحله و بهبودی از آن وجود دارد”.

کیت در پایان جلسه سخنان خود را بیان کرد که امارات متحده عربی توجه ویژه ای به پروژه ها و شرکت های کوچک و متوسط ​​دارد که ستون اصلی اقتصاد ملی است، دارد.

You might also like