چرا نباید ماسک صورت در کنار جاده ها پرتاب کنید؟

یک مامور محیط زیست اماراتی با ماسک صورت از مردم درخواست کرده است که ماسک های استفاده شده را بی دقت در امارات پرتاب نکنید.
حبیبه المرعشی، رئیس گروه محیط زیست امارات (EEG) ، از ریختن ماسک در خیابان ها و خارج از مواد غذایی و مناطق خرید ، ابراز تاسف کرده است.

دکتر حبیبه اظهار داشت: “کیسه های پلاستیکی یکبار مصرف، ماسک صورتی، مواد محافظ سبک وزن دارند و در صورت دفع صحیح، این مواد می توانند سیستم زهکشی را مسدود کرده و به عنوان زباله های دریایی ختم شوند”.
المرعشی افزود: “بله ، ما در یک تاریخ بسیار مهم در تاریخ بشریت هستیم، به همین دلیل باید همه اقدامات احتیاطی را انجام دهیم و با مسئولیت پذیری بیشتری عمل کنیم”.

“من توجه كرده ام، علیرغم که سوپر ماركتها تلاش كرده اند سطل های زباله را قرار دهند، اما بعضی از افراد ماسك و دستكش را در قسمت های پارکینگ و خیابان ها پرتاب می کنند” حبیبه المرعشی نشان داد.
وی از وسایل محافظ قابل استفاده مجدد را نه تنها برای کاهش زباله ها و خارج از ملاحظه مالی بلکه برای محافظت از محیط زیست توصیه کرد.

در همین حال، مقامات امارات متحده عربی برنامه هایی برای پرداختن به سنبله پیش بینی شده در مواد زاید تولید شده به دلیل بیماری همه گیر ارائه کرده اند.

You might also like