امارات بر تقویت ثبات پایداری فضای مجازی خود تأييد می کند

امارات بر اهمیت اجرای اقدامات اعتمادسازی برای تقویت پایداری فضای مجازی ، ایجاد ظرفیت و جلوگیری از درگیری تأیید کرد، و خواستار از کشورهای عضو با تخصص برای تبادل بهترین شیوه ها و آموخته های آموخته شده در این زمینه شد.

امیره الحفيتى، معاون نماینده امارات متحده عربی در سازمان ملل متحد ، در جلسه شورای امنیت در مورد ثبات فضای مجازی سایبر، گفت: “منطقه خاورمیانه از تهدید ناشی از فعالیتهای حمله های سایبری مصون نیست”.
وی خاطرنشان کرد: “از سال ۲۰۱۲ این منطقه شاهد تعدادی حمله خرابکارانه علیه تاسیسات نفت و گاز طبیعی بوده است که می توانند در یک محیط در حال حاضر تنش زاویه درگیری را شعله ور سازند”.

الحفيتى توضیح داد: “امارات با سازمان های منطقه ای مانند سازمان همکاری اسلامی و شورای همکاری برای کشورهای حوزه خلیج عربی در مورد اقدامات اعتمادسازی همکاری می کند”.
معاون نماینده امارات تاكید كرد كه به اشتراک گذاشتن اطلاعات اساسی خطر محاسبه اشتباه و حمله های سایبری را کاهش می دهد.

You might also like