تأسیس اولین تیم پلیس زنان در بازرسی های امنیتی در دبی

فرماندهی عمومی پلیس دبی از اتمام تأسیس اولین تیم پلیس زنان متخصص در بازرسی های امنیتی و خنثی سازی مواد منفجره خبر داد.

این تیم در بخش امنیت مواد منفجره در اداره عمومی اقتدار، امکانات و امنیت اضطراری در پلیس دبی کار خواهد کرد.

 

سرتیپ راشد الفلاسی، سرپرست اداره عمومی سازمانها، موسسات و امنیت اضطراری دبی، گفت: «پلیس دبی به
کادر زن خود افتخار می کند».

سرتیپ الفلاسی تایید کرد:‌« کادر زنان کارایی بالای خود را در کار ثابت کرده اند، زیرا آنها یک افزودنی ارزشمند
و مهم به سیستم پلیس در دبی و همه امارات در نظر گرفته می شوند».

 

الفلاسی افزود: « ایجاد تیم از تیم پلیس زنان در دبی تحت هدایت و پیگیری جناب سرلشکر عبدالله
خلیفه المری
، فرمانده کل پلیس دبی، بود».

 

سرتیپ اماراتی اظهار داشت که سرلشکر عبدالله المری به طور مداوم بر اهمیت گشودن افق های
دیدگاه برای کادر های زن برای یادگیری، آموزش و کار در همه رشته ها تأکید می کند.

 

سرپرست اداره عمومی و امنیت اضطراری دبی توضیح داد: «اعضای تیم با توجه به الزامات
و استانداردهای موجود در بخش امنیت مواد منفجره جذب و انتخاب شدند. 
مهمترین آنها داشتن تمایل و اشتیاق برای کار در این تخصص است».

 

راشد الفلاسی اضافه کرد که در سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۹، دولت صلاحیت تیم اول ۵ نفره را برای مدت هشت ماه آغاز کرد.

و در طول آن هشت ماه، آنها در دوره های تخصصی ثبت نام شدند تا مهارت های خود را تقویت کنند.

You might also like