نشست کمیته همکاری های تجاری خلیج عرب به ریاست امارات برگزار شد

پنجاه و نهمین نشست مجازی کمیته همکاری های تجاری خلیج عرب به ریاست امارات متحده عربی با حضور وزرای مسئول تجارت در کشورهای شورای خلیج عرب برگزار شد.

جلسه از راه دور و به ریاست جناب آقای دکتر ثانی بن احمد الزیودی، وزیر دولت امارات برای تجارت خارجی، برگزار شد.

 

◊ ضرورت همکاری اقتصادی در مرحله پس از کرونا

 

نشست کمیته همکاری های تجاری خلیج عرب همچنین شاهد حضور عالیجناب نایف الحجرف، دبیرکل شورا
و بسیاری از وزرا و نمایندگان تجارت در کشورهای شورای همکاری خلیج عرب، است.

دکتر ثانی بن احمد الزیودی در سخنرانی خود بر ضرورت ادغام اقتصادی و تجاری بین کشورهای خلیج، به ویژه
همکاری در مرحله پس از کووید-۱۹، افزایش امنیت غذایی خلیج عرب و همکاری در زمینه های تجارت
خارجی، تجارت الکترونیکی، مالکیت معنوی و شرکت های کوچک و متوسط ​​تأکید کرد.

 

  ◊ اجرای مدلهای اقتصادی بیشتر انعطاف پذیرتر

 

جنابعالی الزیودی تأیید کرد که امارات متحده عربی و تحت هدایت رهبری فرزانه خود، متعهد به حمایت از
اقدامات مشترک خلیج عرب است.

عاليجناب الزیودی گفت که دولت امارات متحده عربی اخیراً از راه اندازی یک بسته یکپارچه و انعطاف پذیر از
۳۳ طرح برای حمایت از بخشهای اقتصادی خبر داده است.

وی گفت که هدف این اقدامات حمایت و پشتیبانی از فعالیت ها و مشاغل و حمایت از اقتصاد دیجیتال است.

You might also like