ایگور کورونادو: خانواده من خوشحال هستند که تا سال ۲۰۲۳ در امارات بمانند

بازیکن برزیلی ایگور کورونادو ، برجسته ترین حرفه ای لیگ خلیج عرب و بازیکن تیم شارجه ابراز خوشحالی و خوشبختی خانواده اش برای ماندن در امارات و ادامه حضور در تیم شارجه تا سال ۲۰۲۳ است.

این گفتگو در اظهارات کوراندو به “رادیو مارینگا” برزیل بود، کورونادو گفت که او و خانواده اش احساس راحتی و ثبات زیادی در زندگی در امارات متحده عربی می کنند.

بازیکن برزیلی گفت: “خانواده من از زندگی در امارات بسیار خوشحال هستند. آنها وقتی که می دانستند ما تا سال ۲۰۲۳ در امارات خواهیم ماند، خوشحال شدند”.

ایگور کورونادو افزود که سخنان خانواده وی دلیلی برای تمدید قرارداد با باشگاه شارجه بود.

بازیکن تیم شارجه همچنین تصریح کرد که به دلیل همه گیر کرونا “کووید-۱۹” این همه وقفه طولانی ورزش در سراسر جهان را انتظار ندارد.

وی ابراز اشتیاق خود برای رسیدن به شارجه برای شروع آماده سازی برای فصل جدید.

حرفه ای لیگ فوتبال خلیج عرب اظهار داشت: “ويروس كرونا در سراسر جهان گسترش یافته و طبیعی است كه فعالیت ورزشی متوقف شود. با این وجود هیچ بازیکنی انتظار نداشت كه این توقف تا این مدت ادامه یابد”.

وی افزود: “نمی توانم صبر کنم تا من دوباره با باشگاه شارجه بازی کنم و دوباره برای رقابت در لیگ فوتبال آماده شوم”.

You might also like