امارات کمک های پزشکی را به کشور برزیل می فرستد

امارات متحده عربی امروز، دوشنبه ۶ ژوئیه، یک هواپیما حاوی ۱۲ تن از تجهیزات و لوازم بهداشتی و وسایل معاینه پزشکی را به کشور برزیل در چارچوب همکاری مشترک بین دو کشور ارسال کرد. 

کمک ها فرستاده توسط امارات متحده عربی با هدف حمایت از ۱۲ هزار کارمند بخش بهداشت برای مبارزه با ویروس کرونا “کووید-۱۹” با ارائه ابزارهای محافظت شخصی و پیشگیرانه است.

کمکهای فرستاده توسط امارات شامل است وسایل شخصی و محافظ، ماسک های صورت، و دستگاه های آزمایش ویروس کرونا.

سعید عبدالله الشحی، کاردار سفارت امارات متحده عربی در کشور برزیل، گفت: “برزیل از اهمیت زیادی در استراتژی امارات برای تقویت و گسترش روابط خود با کشورهای آمریکای جنوبی برخوردار است.
کشور ما در تلاش است تا پل های همکاری با آن را در زمینه های مختلف گسترش دهد”.

عالیجناب الشحی اضافه کرد: “تلاش های امارات در اینجا متوقف نمی شود، و امیدوار است که این همکاری در تقویت توانایی های کادر پزشکی و پرستاری و حمایت از آنها بیشتر باشد”.

شایان ذکر است که امارات تاکنون بیش از ۱۰۳۹ تن لوازم پزشکی نیاز را ارسال کرده است به بیش از ۷۰ کشور جهان است. و به حدود یک میلیون کارمند پزشکی از کمک های کشور امارات بهره مند شده اند.

You might also like