تلاش های استثنایی و نوآورانه پلیس دبی در نایف در هنگام سترون سازی ملی

پلیس دبی در دوره اجرای برنامه ملی استریلیزاسیون و اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با ویروس کرونا “کووید-۱۹” که از ۲۹ مارس تا ۲۶ آوریل ادامه داشت، در منطقه نایف تلاش های استثنایی انجام داد.

در طی این مدت، اعضای پلیس دبی از طریق هشت تیم تخصصی توانستند با هشت چالش اساسی مقابله کنند.

اقدامات و تلاش های استثنایی خود شامل هستند افزایش امنیت و ایمنی، مدیریت جمعیت و صدور مجوز حرکت و پشتیبانی تیم های سترون سازی و تلاشهای پزشکی، تهیه غذا و مسکن برای نیازمندان، تأمین امنیت افتتاح برخی مراکز صرافی، ارتباط با سفارتهای کشورها از طریق تیم هماهنگی دیپلماتیک، با هتل ها ارتباط برقرار کنید و با پرونده های بشردوستانه برخورد کنید.

سرلشکر عبدالله علی عبدالله الغيثی، مدیر مدیریت عمومی امنیت بنيادها، موسسات و خدمات اضطراری پلیس دبی و عضو کمیته عالی مدیریت بحران و حوادث دبی، تأیید کرد: “مرکز پلیس نایف توسط عناصر بخش های مختلف دولتی در پلیس دبی پشتیبانی می شود.
این بر طبق بخشنامه های جناب سرلشکر عبدالله خلیفه المری، فرمانده کل پلیس دبی و پیگیری سرلشکر خبیر خلیل ابراهیم المنصوری، دستیار فرمانده رئیس امور تحقیقات جنایی است”.

وی توضیح داد: تیم های کاری منطقه نایف با منطقه ای با جمعیت ۷۴ هزار و ۳۷۷ نفر سروکار داشتند كه دارای ۱۷۱۸۶ ساختمان با مساحت ۳٫۲ کیلومتر است.

You might also like