اینستاگرام محدودیت هایی را برای حسابهای مشهور ایجاد می کند

پس از رسوایی هایی که طی دوره گذشته در مورد رسوائی های پولشویی که بسیاری از تأثیرگذاران و افراد مشهور در شبکه های اجتماعی را تحت تأثیر قرار داده است، اینستاگرام تصمیم گرفته است محدودیت هایی
را برای برخی از حساب های مشکوک اعمال کند.

 

بخش رقابت و بازارهای انگلیس اعلام کرد که سرویس اشتراک عکس و فیلم اینستاگرام با اتخاذ
تدابیری برای از بین بردن تبلیغات پنهان تأثیرگذاران در سیستم عامل خود موافقت کرده است.

 

بخش رقابت و بازارهای انگلیس در بیانیه ای جمعه، ۱۶ اکتبر، گفت: « این اقدام باعث می شود افراد
نتوانند بدون اجازه در اینستاگرم تبلیغ کنند».

 

این بیانیه خاطرنشان کرد که اینستاگرم از فناوری برای تعیین اینکه چه زمان ممکن است کاربران به
وضوح کشف نکرده باشند این پست تبلیغاتی است، استفاده خواهد کرد. 

 

سازمان رقابت و بازارهای انگلیس این تصمیم را تغییر مهمی در رفتار بستر مهم رسانه های اجتماعی توصیف کرد.

 

به نوبه خود، فیس بوک ایرلند – که اینستاگرم را در انگلیس اداره می کند – متعهد شده است که یک بسته تغییرات را اعمال کند.

 

وی افزود که او در حال بررسی این نگرانی است که بسیاری از افراد تحت تأثیر مطالب مربوط به شرکت ها
را ارسال می کنند؛ بدون اینکه روشن شود که آنها برای این کار حقوق یا مشوق دیگری دریافت کرده اند.

 

بنابراین افراد تأثیرگذار باید آیا انگیزه ای برای تبلیغ محصول یا خدمات دریافت کرده اند یا خیر، تأیید کنند.

You might also like