“سرمایه‌گذاری در شارجه” در مورد راه های افزایش سرمایه گذاری صحبت می کند

انجمن جهانی نهادهای ارتقا سرمایه‌گذاری در خاورمیانه و شمال آفریقا (وایبا) جلسه ای مجازی به سرپرستی دفتر سرمایه گذاری مستقیم خارجی شارجه (سرمایه‌گذاری در شارجه) برگزار کرد.

این جلسه تحت عنوان «آینده ارگانهای تقویت سرمایه‌گذاری پس از ویروس کرونا» برگزار شد.

 

  • برنامه های سرمایه‌گذاری تشویقی

 

در این جلسه، سیاستهای دنبال شده توسط آژانسهای سرمایه‌گذاری در خاورمیانه و شمال آفریقا، پس از
تغییرات ایجاد شده توسط همه گیر کرونا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

این جلسه ای مجازی به ریاست محمد جمعه المشرخ، مدیر اجرایی دفتر سرمایه گذاری مستقیم خارجی شارجه (سرمایه‌گذاری در شارجه) بود.

 

  • خدمات مشاوره برای شرکتها

 

جلسه همچنین شاهد حضور بستگان سکلار، مدیر عامل ارتقا سرمایه گذاری در خاورمیانه و شمال آفریقا
(وایبا) و بلیغ بن سلطان، رئیس سازمان سرمایه گذاری تونس هستند.

همچنین عبدالباسط الغانمی، مدیرکل آژانس حمایت از سرمایه گذاری های خارجی تونس، هیثم وحید، مدیر
عامل سازمان حمایت از سرمایه گذاری فلسطین در این جلسه حضور داشتند.

 

  • ابتکارات جدید سرمایه‌گذاری 

 

نیز امیره مراد، مدیر روابط  سازمان عمومی حمایت از سرمایه گذاری لبنان (ادال)،احمد اومک یک تحلیلگر تحقیق در وایبا و تعدادی از نمایندگان آژانس های سرمایه گذاری در منطقه، در میان حاضران این جلسه بودند.

انجمن های سرمایه‌گذاری در بخشهای اصلی مانند انرژی های تجدید پذیر، کشاورزی و ماهیگیری، تجهیزات دارویی، بیوتکنولوژی، تجهیزات پزشکی، خدمات فناوری اطلاعات، محصولات غذایی و آشامیدنی تمرکز دارند.

You might also like