راه اندازی نشست همکاری بازرگانی بین امارات و اسپانیا

عالیجناب عبدالله بن طوق المری، وزیر اقتصاد، کارهای نشست همکاری بازرگانی بین امارات متحده عربی و اسپانیا را که از طریق فناوری ارتباط تصویری با مشارکت جنابعالی ماریا ریس ماروتو، وزیر تجارت و گردشگری اسپانیا برگزار شد، افتتاح کرد.

 

نمایندگان وزارت بهداشت و حمایت از جامعه، وزارت امور خارجه امنیت غذایی، دفتر سرمایه گذاری خارجی ابوظبی، شهرداری دبی و حداکثر ۱۸۰ شرکت، از جمله ۱۵۰ شرکت اسپانیایی، در این نشست شرکت کردند.

 

وزیر بازرگانی اسپانیا: «امارات شریک تجاری اصلی اسپانیا در منطقه است و این مشارکت و همکاری بازرگانی باید افزایش یابد».

 

این نشست از طریق جلسات بحث تخصصی بر فرصتهای تجاری و سرمایه گذاری در سه بخش اصلی، از جمله آب، بهداشت و فناوری کشاورزی نیز مورد بحث قرار گرفت.

 

عالیجناب عبدالله بن طوق المری تأکید کرد که روابط بین امارات متحده عربی و اسپانیا بر اساس همکاری
بازرگانی و اقتصادی
و قوی استوار است.

 

به نوبه خود، عالیجناب ماریا ریس ماروتو، وزیر صنعت و تجارت و گردشگری اسپانیا، تمایل کشور خود
را برای افزایش همکاری های اقتصادی و تجاری با امارات و شامل همه بخش ها تأیید کرد.

 

ماروتو گفت که روابط تجاری اسپانیا و اماراتی ستون اصلی نقشه تجارت بین المللی اسپانیا است و
همچنین از امضای توافقنامه های تجاری بیشتر بین دو کشور استقبال کرد.

You might also like