وزارت بهداشت ابتکار «Drive in» و برنامه «پیشگیری از دیابت» را آغاز می کند

وزارت بهداشت و پیشگیری از ابتکار عمل «Drive in» و برنامه «پیشگیری از دیابت» برای ارائه آموزش و ارتقای آگاهی در مورد عادات سالم مرتبط با دیابت را آغاز کرد.

آغاز این دو طرح همزمان با روز جهانی دیابت است که هر سال در ۱۴ نوامبر برگزار می شود.

 

  • افزایش آگاهی

 

دکتر حسین عبدالرحمن الرند، دستیار معاون بخش های مراکز بهداشتی و کلینیک ها، تأیید کرد که آغاز
این دو طرح به مناسبت روز جهانی دیابت در چارچوب تلاش های وزارتخانه برای ارائه خدمات پیشگیرانه و درمانی در زمینه برنامه های تدوین استراتژی ملی مبارزه با بیماری های مزمن است.

 

وی تاكید كرد كه هدف از این دو اقدام كاهش درصد دیابت در كشور و توانایی بیماران در كنترل دیابت،
كاهش عوارض و محدود كردن شیوع آن است.

 

  •  ادغام هوش مصنوعی در خدمات پزشکی

 

دکتر الرند به اشتیاق وزارت در آموزش بیماران برای درک ماهیت و پیشگیری از دیابت یا بیماری قند،
مدیریت درمان و نحوه مراقبت از خود برای کاهش پیامدهای منفی بیماری بر افراد و جامعه در سطح بهداشت،
اجتماعی و اقتصادی اشاره کرد.

 

دستیار معاون بخش های مراکز بهداشتی و کلینیک ها همچنین اشاره کرد به اینکه برنامه ای برای پیگیری
بیماران دیابتی و پیش دیابتی و آگاهی دادن آنها به سبک زندگی سالم و حفظ سطح قند خون راه اندازی شده است.

You might also like