از نظر هزینه سرانه سلامت ، امارات در جهان عرب و منطقه ای اولین کشور است

امارات متحده عربی از نظر ارزش هزینه سرانه سلامت و بهداشتی در کشورهای حوزه خلیج عربی، جهان عرب و منطقه در کشورهای مدیترانه شرقی رتبه اول را دارد.

میزان هزینه های اجباری ۸۳٪ از کل هزینه های بخش مراقبت های بهداشتی در سراسر امارات متحده عربی است.

این امر در جریان جلسات توجیهی رسانه های مجازی بود که دیروز، یکشنبه ۱۳ دسامبر، توسط وزارت
بهداشت و پیشگیری
برگزار شد.

 

  • یک سیستم تأمین مالی پایدار

 

این جلسه برای اعلام نتایج اولین جلسه حساب ملی بهداشت کشور، با همکاری سازمان بهداشت جهانی
و نهادهای مربوط به بهداشت و دولت برگزار شد.

در این جلسه دکتر حسین عبدالرحمن الرند، دستیار معاون بخش مراکز بهداشتی و کلینیک ها، نمایندگانی از وزارت امور ریاست جمهوری، وزارت دارایی، بخش بهداشت ابوظبی، بخش بهداشت دبی، بخش بهداشت شارجه، مرکز فدرال آمار و سازمان بیمه حضور داشتند.

 

  • ابتکارات استراتژیک سلامت

 

نتایج نشان داد که امارات متحده عربی در سهم هزینه سرانه سلامت و بهداشتی در خلیج، کشورهای
عربی
و کشورهای مدیترانه شرقی مقام اول را به دست آورد.

براساس گزارش های رقابت جهانی در زمینه توسعه پایدار، امارات متحده عربی بهترین روش های بین المللی، زیرساخت های مدرن، بهترین فناوری های تخصصی و امکانات مراقبت پزشکی با بازده بالا را اتخاذ می کند.

You might also like