پلتفرمی ملی برای کارخانه ها و لوازم پزشکی “کرونا” راه اندازی شد

وزارت انرژی و صنعت امارات متحده عربی از راه اندازی پلتفرمی ملی برای کارخانه ها ، محصولات و لوازم پزشکی در رابطه با مبارزه با همه گیر کرونا “کووید-۱۹” خبر داد.

و این از طریق پورتال “امارات می سازد” است که یک پورتال دیجیتالی یکپارچه برای بخش صنعت در کشور است.

عالیجناب سهیل بن محمد فرج فارس المزروعی، وزیر نیرو و صنعت امارات متحده عربی، گفت: “این پلتفرم با هدف نظارت بر کارخانه های ملی پزشکی و محصولات مرتبط با همه گیر کرونا، از سیستم امنیتی سلامت در کشور پشتیبانی می کند”.

وزیر نیرو و صنعت امارات با تقدیر از انعطاف پذیری فوق العاده ای که کارخانه های ملی در استفاده مجدد از خطوط تولید خود نشان داده اند، از کارخانه های ملی مربوط به ثبت نام در این پلتفرم خواست.

این تأثیر زیادی در پایداری در دسترس بودن وسایل و لوازم پزشکی ویروس کرونا در بازارهای کشور داشته است.

نکته قابل توجه این است که پلتفرمی ملی لوازم کووید-۱۹ از طریق پورتال “امارات می سازد” که پورتال دیجیتالی یکپارچه برای بخش صنعت در کشور است، خواهد بود.

این پورتال به سرمایه گذاران و کارآفرینان اجازه می دهد تا با هر طرف در سیستم بخش صنعت در کشور ارتباط برقرار کنند.

You might also like