ساکنان ابوظبی .. به ادامه کار بعد از کرونا خوشبین هستند

نظرسنجی انجام شده توسط گروه توسعه جامعه در ابوظبی با همکاری مرکز آمار ابوظبی، که شامل ۸۸۰۴ نفر از ساکنان ابوظبی بود، نشان داد که بیش از ۷۶٪ از شرکت کنندگان احساس می کنند که تأثیرات کووید-۱۹ حتی پس از پایان بیماری همه گیر ادامه خواهد یافت.

در حالی که ۵۹٪ از آنها اطمینان دارند که مشاغل و پروژه ها قبل از پایان سال جاری به رونق باز خواهند گشت.

نظرسنجی نگرانی شرکت کنندگان از میزان بالای بیکاری را نشان داد، که نشان داد ۷۳٪ معتقدند که نرخ بیکاری بالا می رود.

با این حال، ۷۸٪ نسبت به امنیت شغلی خود خوشبین بودند. و ۶۸٪ از پاسخ دهندگان معتقد بودند كه درآمد آنها پس از ویروس کرونا “کووید-۱۹” تحت تأثیر منفی قرار نخواهد گرفت.

۶۹٪ تأیید کردند که کار از راه دور پس از ویروس كرونا گسترده تر خواهد شد.

۷۳٪ اولویت خود را برای روش كار از راه دور نشان دادند، زیرا خطرات سلامتی از انتشار ویروس را کاهش می دهد.

و ۸۳٪ از ساکنان ابوظبی انتظار داشتند که محیط کار پس از کرونا فرصت های خوبی برای شرکت ها در زمینه های مختلف ایجاد کند.

همچنین ۸۳٪  از پاسخ دهندگان انتظار داشتند افزایش تعداد شرکتهایی که بصورت آنلاین فعالیت می کنند افزایش یابد.

You might also like