باشگاه های تسامح و همزیستی .. همکاری مشترک بین دانشگاههای امارات و وزارت تسامح

عالیجناب شیخ نهیان بن مبارک آل نهیان، وزیر تسامح و همزیستی امارات، از ابتکار “باشگاه های تسامح و همزیستی” در دانشگاه های دولتی به عنوان یک پروژه مشترک بین دانشگاه ها و وزارت تسامح و همزیستی خبر داد.

این ابتکار بر توسعه دانش، توانایی ها و دستاوردهای دانشجویان دانشگاه در زمینه های تسامح، همزیستی و برادری انسانی متمرکز است.

 

نهیان بن مبارک: «هدف ما تبدیل باشگاه های تسامح و همزیستی به واحه هایی برای گسترش فرهنگ تحمل و صلح در دانشگاه است».

 

این امر در هنگام گشایش گردهمایی مجازی برگزار شده توسط وزارت برای راه اندازی ابتکار باشگاه های
همزیستی
با همکاری تعداد زیادی از دانشگاه های کشور صورت گرفت.

 بنابراین، این پروژه به یکی از پروژه های پیشگام وزارت برای گسترش اصول برادری انسان در محیط دانشگاه
و مدرسه و به طور کلی در جامعه تبدیل می شود.

 

  جوانان امارات آینده تحمل و همزیستی در سطح محلی و جهانی هستند.

 

در این جلسه عفراء الصابری مدیرکل دفتر وزیر تسامح و همزیستی، دکتر علی خالد الظاهری رییس دانشگاه
محمد پنجم
و دکتر منصور العور مدیر دانشگاه هوشمند حمدان بن محمد حضور داشتند.

همچنین جناب استاد سیلویا سرانو، مدیر دانشگاه سوربن – ابوظبی، و تعدادی از مدیران دانشگاهها در سطح
محلی و بین المللی، در میان حاضران بودند.

You might also like