امارات در کنفرانس سالانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شرکت می کند

امارات متحده عربی در چهل و چهارمین کنفرانس عمومی سالانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مقر این سازمان در وین، اتریش شرکت می کند که دیروز آغاز شد.

این کنفرانس از طریق فناوری ارتباط تصویری و به ریاست جنابعالی سهیل بن محمد فرج فارس المزروعی، وزیر نیرو برگزار می شود.

در اين کنفرانس حمد علی الکعبی، نماینده دائمی دولت در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نمایندگان شرکتهای ملی در بخش هسته ای مانند سازمان فدرال تنظیم هسته ای و شرکت انرژی هسته ای امارات حضور خواهند داشت.

کنفرانس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت

هیات در طول مشارکت در این نشست درباره موفقیت تاریخی کشور با آغاز به کار اولین واحد در نیروگاه هسته ای براکه در آگوست سال ۲۰۲۰ گفتگو خواهد کرد.

شایان ذکر است که نیروگاه هسته ای براکه، امارات متحده عربی را به عنوان اولین کشور عربی برای توسعه و بهره برداری از نیروگاه هسته ای در آورد.

هیات امارات متحده عربی چندین نشست دو جانبه را در این کنفرانس برگزار خواهد کرد تا در مورد روابط بین امارات و آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای گفتگو کند.

همچنین یک نشست دو جانبه با جناب رافائل ماریانو گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای برگزار خواهد شد.

You might also like