شورای عالی نفت امارات از کشف میلیاردها ذخایر نفتی جدید خبر داد

شورای عالی نفت امارات از كشف جدید منابع نفتی غیرمتعارف و قابل بازیابی را اعلام كرد كه مقادیر آنها حدود ۲۲ میلیارد بشكه نفت تخمین زده شده است.

 

این شورا همچنین از افزایش ذخایر نفتی متعارف به ۲ میلیارد بشکه نفت در امارت ابوظبی خبر داد.
این اعلامیه در جریان نشست شورا که دیروز، یکشنبه ۲۲ نوامبر، از طریق فناوری ارتباط تصویری برگزار شد، اعلام شده است.

 

  • موفقیت بزرگ برای توسعه منابع غیرمتعارف 

 

این نشست مجازی به ریاست عالیجناب شیخ محمد بن زاید آل نهیان، ولیعهد ابوظبی، معاون عالی فرماندهی
نیروهای مسلح و نایب رئیس شورای عالی نفت امارات برگزار شد.

 

در همین نشست، هیئت شوار همچنین اکتشاف شرکت ملی نفت ابوظبی (ادنوک) را برای مناطق جدید برای
توسعه و تولید نفت و گاز تصویب کرد.

 

  • همکاری و پروژه های جدید بین ادنوک و اتریش و ایتالیا

 

این بخشی از مرحله دوم پیشنهادات رقابتی است که توسط ابوظبی در ۲۰۱۹ به عنوان بخشی از استراتژی
شورا برای صدور مجوز برای مناطق جدید نفتی آغاز شده است.

 

از میان حاضران بودند شیخ حامد بن زاید آل نهیان، عضو شورای اجرایی ابوظبی، شیخ محمد بن خلیفه بن زاید آل نهیان، عضو شورای اجرایی، جناب دکتر سلطان بن احمد الجابر، وزیر صنعت و فناوری پیشرفته و مدیرعامل ادنوک و عالیجناب حمد مبارک الشامسی، دبیرکل شورای عالی نفت امارات.

 

  • یک ارزش پایدار برای امارات

 

همچنین در این جلسه شیخ هزاع بن زاید آل نهیان، معاون رئیس شورای اجرایی ابوظبی و شیخ منصور
بن زاید آل نهیان
، معاون نخست وزیر و وزیر امور ریاست جمهوری حضور داشتند.

 

عالیجناب سهیل بن محمد فرج فارس المزروعی، وزیر انرژی و صنعت امارات، عالیجناب دکتر احمد مبارک المزروعی، رئیس دفتر اجرایی ابوظبی و جناب خلدون خلیفه المبارک، عضو شورای اجرایی ابوظبی و جناب مهندس عویضه مرشد المرر، رئیس اداره انرژی در ابوظبی و سایر مقامات ارشد این ایالت در بین حاضران این نشست بودند.

You might also like