همکاری نو بین امارات و جمهوری کره جنوبی در مورد انرژی هسته‌ای

سومین جلسه کمیته عالی مشاوره در مورد همکاری های انرژی ای هسته‌ای بین دولت های امارات متحده عربی و جمهوری کره جنوبی برگزار شد.

این جلسه به ریاست جنابعالی سهیل بن محمد فرج فارس المزروعی، وزیر نیرو و زیرساخت ها و عالیجناب لی تاههو، معاون دوم وزیر امور خارجه کره جنوبی، با حضور سفیران دو کشور برگزار شد.

 

  • همکاری در پروژه های هسته‌ای بین المللی

 

رهبران شرکای درگیر در بخش انرژی هسته‌ای در امارات متحده عربی و کره جنوبی نیز در این نشست شرکت کردند.

در طی این جلسه، تعدادی از دستاوردهای حاصل در دو سال گذشته که از جمله زمینه های همکاری هسته ای، و پروژه های مشترک آینده مورد بحث قرار گرفت.

شایان ذکر است که کمیته عالی مشاوره در زمینه همکاری هسته‌ای بین امارات و جمهوری کره جنوبی از
سه کارگروه تشکیل شده است.

 

  • مشارکت استراتژیک در همه زمینه ها

 

گروه اول مربوط به نیروگاه هسته ای براکه و پروژه های بین المللی است، کارگروه دوم مربوط به علوم هسته‌ای،
فناوری، تحقیقات و مطالعات است، و سرانجام، گروه سوم قانون ایمنی و امنیت هسته‌ای را شامل می شود. 

اين کمیته در ۲۰۱۸ بین دو کشور به منظور ارتقا و گسترش دامنه همکاری هسته‌ای مطابق با توافقنامه امضا
شده برای همکاری در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای ایجاد شده است.

You might also like