رئیس پلیس ابوظبی: هیچ مورد ویروسی کرونا در موسسات تأدیبی وجود ندارد

رئیس پلیس ابوظبی تأیید کرد که هیچ موردی از ویروس کرونا در میان زندانیان موسسات مجازات و تأدیبی در امارت پایتخت وجود ندارد.

رئیس پلیس ابوظبی جناب سرلشکر مکتوم علی الشریفی، از تلاش های انجام شده برای مقابله با پیامدهای همه گیر کرونا قدردانی کرد.

 عالیجناب مکتوم به تمایز سیستم امنیتی در واحدهای مختلف آن در ارائه اقدامات بهداشتی پیشگام با
همکاری مقامات بهداشتی مربوطه در امارت ابوظبی نشان داد.

اداره موسسات مجازات و تأدیبی در بخش امنیت جامعه تأیید کرد که از نظر پیشگیری و درمان، روش های
مقابله با ویروس کرونا را در نظر گرفته است.

اداره اظهار داشت که این اقدامات بهداشتی در رسیدن به مورد شماره صفر در مراکز مجازات و اصلاحی در ابوظبی نقش داشته است.

رئیس کل پلیس ابوظبی اظهار داشت که ابتکار عمل را برای فعال کردن خدمات الکترونیکی جدید دیجیتال
به عهده گرفته است.

وی اضافه کرد که دعاوی از راه دور نیز با استفاده از ارتباط ویدیویی با دادگستری ابوظبی انجام شد.

علاوه بر این، خدمات ارتباط از راه دور و بازدید از راه دور با هماهنگی ۲۲ ایستگاه پلیس ارائه شد.

همچنین، هماهنگی با بانک اول ابوظبی برای انتقال پول به حساب زندانیان در همه موسسات امارات انجام شده است.

You might also like