اقدامات پیشگیرانه در امارات … راهی برای زندگی است

از زمان آغاز بحران جهانی ویروس کورونا، امارات متحده عربی اقدامات پیشگیرانه ای را انجام داده و شعار خود را “پیشگیری اساس زندگی سالم است” عنوان کرده است.

بر اساس این شعار، امارات اقدامات پیشگیرانه و احتياطی خود را در برابر ویروس كرونا تقویت کرده است. تا از گسترش این همه گیر جلوگیری کند و این  شعار به یک روش زندگی در کشور تبدیل شده است.

وزارت بهداشت امارات با همکاری سازمان اضطراری و بحران ملی کشور نظارت بر وضعیت جهانی را اتخاذ می کند، تا بهترین تصمیمات مناسب را اتخاذ کند که برای تداوم سیستم کار داخل کشور را تضمین می کند و خطر شیوع  این بیماری را کاهش می دهد.

وزارت کشور به شهروندان، بر اهمیت پیروی از الزامات عمومی و پیشگیرانه وزارت بهداشت تأکید کرد و آنها از پیگیری اخبار مربوط به تحولات بهداشتی از منابع معتبر دولتی و مقامات رسمی ذیربط  را باید دنبال می کنند.

همچنین وزارت از شهروندان خواست که درگیر شایعات نباشند و نباید آنها را منتشر کنند. و خبر داد که کسانی که این کار را نقض می کنند، پاسخگوی قانونی خواهند بود.

کابینه شورای وزیران همچنین صدور لیست تخلف از اقدامات پیشگیرانه، رویه ها و دستورالعمل ها را تصویب کرد.

این لیست علاوه بر مجازاتهای این تخلفات، لیستی از مهمترین تخلفاتی که ممکن است تحت شرایط فعلی مرتکب شود، نیز در برداشت.

دولت همچنین تصمیم گرفت مجازاتهای مالی را برای نقض کنندگان از اقدامات پیشگیرانه تا شیوع ویروس را محدود کند.

این اقدامات در چارچوب جلوگیری از بروز هرگونه پیامدهای منفی از گسترش ویروس کرونا بر جامعه و در تلاش دولت برای حفظ سلامت و ایمنی شهروندان، ساکنان و بازدید کنندگان است.

You might also like