اتاق بازرگانی شارجه ۴۵۲۷ گواهی را در بصورت الكترونيكي صادر كرد

اتاق بازرگانی شارجه اعلام کرد که اتاق ۴۵۲۷ گواهی را در مارس و آوریل بصورت الكترونيكی در این شیخنشین صادر كرد.
تعداد كل عضويت هايي كه از راه دور تا پايان آوريل گذشته انجام شده بودند به ۱۲۱۵عضو رسيد كه شامل ۴۶ عضو جديد و ۱۱۶۹ عضويت تجديد شده است.

محمد احمد امین العوضی، مدیرکل اتاق بازرگانی شارجه تأیید کرد که این اتاق در زیرساخت های دیجیتالی خود راندمان بالایی از خود نشان داده است.
این با وجود كه کارمندان آن از راه دور کار می کنند، در کیفیت خدمات هوشمند و الکترونیکی آن منعکس شده است و این به اعضای اتاق و مشتریان آن کمک کرد تا معاملات خود را به راحتی و به راحتی انجام دهند.

مدیرکل اتاق شارجه خاطرنشان کرد که تحول هوشمند در خدمات اتاق در حفظ شرایط پیشبرد عملیات و خدمات در شرايط كنوني کمک کرده است.
العوضی اضافه کرد که این تحول به ۱۰۰ درصد رسیده و طی سالهای گذشته در ایجاد یک معماری پیشرفته دیجیتال سرمایه گذاری کرده است.

You might also like