اقدامات پیشگیرانه در امارات پس از بازگشایی مجدد اماکن عبادت

دولت امارات و سازمان مدیریت اضطراری، فاجعه و بحران کشور از روز چهارشنبه، اول ژوئیه، افتتاح اماکن عبادت را اعلام کردند.

سیف الظاهری، سخنگوی رسمی مدیریت اضطراری، بحران ها و فاجعه ها کشور، از بازگشت تدریجی مساجد، نمازخانه ها و اماکن عبادت برای برپایی پنج نماز روزانه در سراسر کشور با هماهنگی مقامات رسمی فدرال و محلی خبر داد.

و با اجرای کلیه اقدامات احتیاطی و اقدامات پیشگیرانه، ظرفیت نمازخواندگان در هر مسجد از ۳۰٪ تجاوز نمی کند.

الظاهری اظهار داشت که همچنان تعلیق نماز جمعه در مساجد را تا ادامه خواهد داد و مساجد در آن نماز باز نمی شوند.

وی همچنین از کلیه اعضای جامعه دعوت شد، تا در هنگام حضور در مساجد از اقدامات پیشگیرانه اعلام شده از سوی وزارت، پیروی کنند.

اقدامات پیشگیرانه پس از بازگشایی مجدد مساجد و اماکن عبادت:

  • تشک نماز را بیاورید
  • انجام وضو در خانه
  • پایبندی به فاصله گذاری ۳ متر بین نمازگزاران
  • قبل از آمدن به مسجد، دست را سترون میکنید
  • پوشیدن ماسک صورت هنگام نماز
  • خواندن قرآن کریم از مصحف شخصی
  • بسته شدن مساجد که در آن مبتلایان به کووید-۱۹ ثبت شده است
  • افراد که در تماس با فرد مبتلا پیوستند، به مساجد نمی آیند
  • بارگیری اپلیکیشن الحصن در تلفن های نمازگزاران

• از نماز خواندن در مساجد برای افراد سالخوردگان، مبتلایان به بیماری مزمن و کودکان زیر ۱۲ سال خودداری کنید

You might also like