ابوظبی طرحی های جدید برای مهار کووید-۱۹ در بین جمعیت خود اعلام کرد

تست کرونا منفی هنگام ۴۸ ساعت، شرط ورود به ابوظبی

کمیته مدیریت اضطراری، بحران ها و فاجعه ها ناشی از همه گیر کرونا در ابوظبی با همکاری بخش وزارت بهداشت و پلیس ابوظبی از طرحی های جدید در مقابله با ویروس کورونا خبر داد.

وزارت اعلام کرد که ورود به ابوظبی برای هرکسی که نتیجه آزمایش منفی کووید-۱۹ را طی ۴۸ ساعت پس از دریافت نتیجه آزمون ارائه کند، امکان پذیر است.

همچنین در بیانیه وزارتخانه آمده است كه با استفاده از اپلیکشن “الحصن” یا پیام متنی از هر بیمارستان یا هر یك از مراکز آزمایشگاه های برنامه آزمایش ملی در كشور، نتیجه منفی را باید اثبات كرد.
از این تصمیم اداره پست و اداره حمل و نقل کالا مستثنی هستند، در حالی که از ورود کارگران غیر مقیم به امارات جلوگیری می شود.

از جمله طرحی های جدید افزایش مجازات برای متخلفان اقدامات پیشگیرانه است. در این بیانیه آمده است که همه ساکنان و شهروندان ابوظبی باید از تمام اقدامات احتیاطی پیروی کنند که مهمترین آن پوشیدن ماسک و فاصله اجتماعی در وسایل نقلیه است.

در این بیانیه همچنین به تسهیل دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی و ارائه انواع اشکال پشتیبانی از همه ساکنان، به ویژه کارگران در مناطق صنعتی اشاره شده است.

بخش وزارت بهداشت ابوظبی نیز از ادامه فعالیت های سترون سازی ملی در کلیه امارت، به ویژه کلینیک های سیار خبر داد.

علاوه بر توزیع مستمر ماسک ها و ضدعفونی کننده ها به ساکنان در خیابان ها و تهیه برنامه های آگاهی بهداشتی به چندین زبان است.

You might also like