عید قربان در کرونا … امنیت میهن از آداب و سنتها برتر است

عید قربان مبارک امسال در سایه همه گیر کرونا “کووید-۱۹” می آید تا به شهروندان و ساکنان امارات اعلام کند که امنیت میهن خود از آداب و سنن مهمتر است.

آنها همچنین برای حفظ امنیت میهن و ایمن جامعه از رعایت مراحل پیشگیری و دستورالعمل های مقامات رسمی بهداشت خبر دادند.

شهروندان بر اساس تعهد و مسئولیت برای کشور خود، نسبت به اقدامات احتیاطی در شرایط فعلی ابراز علاقه کردند.

و آنها نسبت به بی پروا و بی تفاوتی نسبت به ویروس هشدار دادند؛ این امر که به سقوط سیستم های بهداشتی در چندین کشور منجر شد.

پایبندی به عادات بهداشت شخصی مثل شستن دست ها، پوشیدن ماسک و حفظ فاصله گذاری اجتماعی حداقل دو متر و اطمینان از داشتن لوازم حفاظت فردی، یک دیوار سپر برای جلوگیری از گسترش این بیماری است.

شماری از شهروندان تأکید کردند که فاصله اجتماعي و جسمی نسبت به سلامتی و اقدامات پیشگیرانه بر سر مبارک عید قربان باعث کاهش تعداد عفونت های ويروس كرونا می شود.

همچنین بسیاری از آنها تصمیم گرفتند از دیدارهای خانوادگی، عدم برگزاری ضیافت و حتی جلوگیری از توزیع عیدی، به منظور کاهش تماس، جلوگیری کنند.

در عین حال، آنها نسبت به برپایی اجتماعات که فاصله گذاری جسمی در آن مشاهده نشود، هشدار دادند.

You might also like