“بیئه” پروژه را برای تبدیل زباله به مرکز انرژی خورشیدی راه اندازی می کند

شرکت بیئه اعلام کرد که ۴۷ هکتار از محل دفن زباله امارت شارجه را به یک مرکز انرژی خورشیدی در شارجه پس از اینکه این محل دفن زباله مهار شود، تبدیل می کند.
این اولین بار در نوع خود در پروژه دفن زباله در امارات است که بیش از ۴۲ مگاوات در سال خواهد رسید.

♦ مراحل پروژه نو برای تبدیل زباله شارجه به مرکز انرژی خورشیدی

در مرحله اول این پروژه، محل دفن زباله در زمینی به مساحت ۲۷۱ هزار متر مربع با ظرفیت ۲۴ مگاوات به مزرعه خورشیدی تبدیل می شود.
در حالی که فاز دوم نیز در ۲۰۰ هزار متر مربع اضافی با ظرفیت ۱۶ مگاوات ساخته می شود.
بیئه برای ارتقاء آگاهی بازدید کنندگان در مورد اهمیت حفاظت از محیط زیست و پروژه های انرژی تجدید پذیر، در چارچوب برنامه ۲۰۳۰ توسعه پایدار در امارات متحده عربی، یک مرکز نوآوری و یادگیری، در نزدیکی مزرعه جدید خورشیدی ایجاد خواهد کرد.
بیئه از زباله های شارجه به تاسیسات انرژی ظرفیت پردازش سالانه ۳۰۰۰۰۰ تن زباله غیر قابل بازیافت برای تولید ۳۰ مگاوات برق را دارد.
با رسیدن به هدف زباله های صفر، بیئه قادر خواهد بود تا محل دفن زباله شارجه را در یک مزرعه انرژی خورشیدی بازگرداند.

You might also like