زمان اتخاذ یک شیوه زندگی پسماند صفر برای صرفه جویی در هزینه ها

“سريشتی جاين” شهروندی هندی که به مدت پنج سال در امارات متحده عربی بود ، طرفدار مشتاق شیوه زندگی صفر زباله است. در سال ۲۰۱۵، بانکدار سرمایه گذار ۳۴ ساله، به سبک زندگی و زباله هایی که ایجاد می کرد، آگاهی داشت و از آن زمان تاکنون هیچ نگرانی وجود ندارد.

این زمان مناسبی است که به تدریج به سمت یک سبک زندگی پسماند صفر بروید. برخلاف تصور عمومی مبنی بر اینکه سبک زندگی سازگار با محیط زیست می تواند برای خانواده گران باشد ، چنین رویکردی روی جیب آسان است.

بانکدار سرمایه گذار “سريشتی جاين” گفت: “وقتی خانواده من هزینه های خود را از قبل از تغییر وضعیت زندگی زباله صفر مقایسه کردند ، فهمیدیم که حداقل در هزینه های ۲۰ تا ۳۰٪ در هر ماه صرفه جویی می کنیم.
اولین قدم برای صرفه جویی در درهم ها ، جلوگیری از خرید بیهوده است. و با کاهش و امتناع هر چیزی که کاملاً ضروری نباشد ، شروع کنید”.

جاين اضافه کرد: “من حتی قبل از این هرگز خریدار بزرگی نبودم اما بیشتر به لیست خرید خود توجه می کردم. نیز من استفاده از وسایل نقلیه عمومی را آغاز کردم ، که به من کمک کرد تا در پس انداز زیادی صرفه جویی شوم. “

بانکدار خاطر نشان كرد: “سرمایه گذاری مقدماتی زیاد نیست ، اما تغییر این شیوه زندگی به آمادگی و تصمیم گیری نیاز به زمان بیشتری دارد.”
,وی پیشنهاد کرد: “تغییرهای ناگهانی انجام ندهید. با یکی دو چیز ساده ترین کار را امتحان کنید”.

You might also like