بخش بهداشت ابوظبی پلتفرم ملی تحقیقات را راه‌اندازی می کند

بخش بهداشت ابوظبی با هماهنگی شورای تحقیقات فناوری پیشرفته، برای حمایت از تحقیقات علمی و تقويت از تلاشهای علمی برای مقابله با ویروس کرونا، بستر جدیدی به نام “پلتفرم ملی تحقیقات” را راه اندازی کرد.

این پلتفرم الکترونیکی که بخشی از وب سایت بخش بهداشت ابوظبی است، در درک همه گیری، شناخت ماهیت ویروس و چگونه مبارزه با آن، و تعیین بهترین راه های کاهش عوارض جانبی ناشی از آن، نقش محوری خواهد داشت.

بخش وزارت همچنین از کارگران و متخصصان پزشکی دعوت می کند تا پیشنهادات تحقیقاتی خود را در مورد ویروس کرونا، از طریق این پلت فرم ملی به اشتراک بگذارند.

تلاش های وزارت بهداشت ابوظبی و مرکز بهداشت عمومی ابوظبی برای ارائه یک اضافه جدید برای این پلتفرم متحد کردند. این ویژگی جدید تهیه گزارش های علمی به صورت روزانه است که حاوی خلاصه ای از مهمترین اکتشافات تحقیقاتی و آخرین تحولات در مورد ویروس در سراسر جهان است.

دکتر اسماء المناعی، مدیر گروه مراقبت های بهداشتی در بخش بهداشت ابوظبی، گفت: “از طریق پلتفرم ملی تحقیقات برای مبارزه با ویروس کرونا، ما می خواهیم یک پایه محکم در بخش بهداشت ابوظبی تهیه کنیم، تا همه محققان و کارگران بتوانند به این بیماری همه گیر پاسخ دهند”.

You might also like