۳۰۰ شرکت کننده در “کارگاه پزشکی ورزشی”

فدراسیون فوتبال امارات کارگاه پزشکی ورزشی را از راه دور برگزار کرد و بیش از ۳۰۰ کادر پزشکی و مربیانی که در باشگاه های مختلف ایالتی و تیم های ملی مشغول به کار بودند، در آن شرکت کردند.
این کارگاه که توسط دکتر سعید آل ثانی، نایب رئیس کمیته پزشکی ورزشی اتحادیه فوتبال، مشاور در ارتوپدی، مفاصل و پزشکی ورزشی ارائه شده است.
این کارگاه بر اساس دو محور اصلی ساخته شده بود:
محور اول: مورد شامل پزشکی ورزشی به طور کلی بود که در مورد آسیب دیدگی در ورزشگاه مورد بحث قرار گرفت که انواع مستقیم و غیرمستقیم آنها و بروز هر یک از آنها و انواع آسیب های عضلانی و علائم آنها همچنین در مورد چگونگی پیشگیری از صدمات و همچنین مختصر اجمالی درباره کمک های اولیه بحث قرار گرفت

اما محور دوم: این کارگاه شامل بحث در مورد آسیب های رباط صلیبی پیشین، یکی از مهمترین رباط های زانو بود و توضیحات مفصلی را در مورد آناتومی زانو و رباط صلیبی این ورزشکار برای شرکت کنندگان ارائه داد.
همچنین محور بررسی قرار گرفت که عوامل خطر و علل آن که می تواند منجر به صدمات رباط صلیبی و علائم همراه آن شود.
محور آسیب دیدگی رباط صلیبی همچنین پس از تشخیص، روی روش های درمانی آن متمرکز شده و بلافاصله با شروع سریع مراحل کمک های اولی به درمان درد و تورم ، قرار دادن برف بر روی زانوی آسیب دیده ، فشار دادن آن و قرار دادن آن در ارتفاع زیاد است.

You might also like