بانک مرکزی امارات اقدامات برنامه حمایت جامع اقتصادی هدفمند را اعلام کرد

هيئت مديره بانک مرکزی امارات متحده عربی اقدامات اضافی را در برنامه حمايت جامع اقتصادی هدفمند كه قبلاً در مارس ۲۰۲۰ آغاز شده بود، تصويب كرد.

مارس گذشته، بانک مرکزیی برنامه اقتصادی جدید خود را اعلام کرد که هدف از آن ارتقاء ظرفیت و انعطاف پذیری بخش بانکی برای حمایت از اقتصاد امارات است.

این اقدامات شامل بررسی نسبت منابع پایدار خالص تأمین اعتبار و نسبت وام و پیش پرداخت به منابع پایدار بودجه است.

اقدامات بانک اماراتی به عنوان یک گام اضافی برای تشویق بانکها به اجرای برنامه پشتیبانی اقتصادی و از مشتریان آسیب دیده برای مبارزه با پیامدهای منفی ویروس کرونا است.

♦ تغییرات بانک مرکزی امارات بر منبع پایدار منابع مالی نسبت پایدار، تأثیر می گذارد.

این تغییرات برای پنج بانک بزرگ امارات از جمله شعب بانکهای خارجی که در کشور فعالیت می کنند، الزامی است.

عالیجناب عبدالحمید محمد سعید، فرماندار بانک مرکزی امارات متحده عربی گفت: “کاهش نرخ نقدینگی ساختاری با هدف تسهیل تزریق نقدینگی بیشتر بانکها به اقتصاد است”.

وی افزود که این اقدام بانکها را ترغیب می کند تا برنامه پشتیبانی اقتصادی را که قبلاً با ارزش کل آن ۲۵۶ میلیارد درهم مصوب شده است، به اجرا بگذارند.

آقای عبدالحمید همچنین اضافه کرد که این تسکین موقت اقدامات دیگری را که بانک مرکزی به عنوان بخشی از برنامه پشتیبانی اقتصادی برای کاهش تأثیر اپیدمی کرونا تکمیل می کند.

You might also like