امارات متحده عربی نایب رئیس پارلمان عرب می‌شود

امارات در طی انتخاباتی که دیروز، چهارشنبه ۲۸ اکتبر، در جلسه رویه پارلمان عرب در مقر دبیرخانه عمومی مجلس کشورهای عرب برگزار شد، مقام نایب رئیس پارلمان عرب را به دست آورد.

 

در طی جلسه، عالیجناب محمد احمد الیماحی، عضو بخش پارلمان امارات متحده عربی در پارلمان عرب،
اعتماد اعضای پارلمان را جلب کرد؛ و از این رو، عالیجناب خود از میان چهار معاون رئیس مجلس کشورهای عرب انتخاب شد.

 

عالیجناب محمد احمد الیماحی

 

هیئت بخش پارلمان شورای ملی فدرال در این جلسه شرکت کرد که شامل ناعمه عبدالله الشرهان، معاون دوم
رئیس شورا و رئیس کمیته امور اجتماعی، آموزشی، فرهنگی، زنان و جوانان و احمد بوشهاب السویدی،
عضو کمیته امور اقتصادی و دارایی است.

 

در این جلسه همچنین شاهد حضور شذی سعید النقبی، عضو کمیته امور قانونگذاری، حقوقی و حقوق بشر پارلمان عرب بود.
این هیئت همچنین شامل جناب آقای عفراء راشد البسطی، دستیار دبیرکل روابط مجلس بود.
جنابعالی منصوب شده جدید نایب رئیس پارلمان عرب با اطمینان اعضای پارلمان عرب ابراز خوشحالی کرد.

 

الیماحی گفت: «امارات متحده عربی در حمایت از اقدام مشترک و تقویت همبستگی عرب همیشه در سمت های
بالا حضور خواهد داشت».
وی بر تلاش خود در دوران تصدی مسئولیت خود برای تلاش برای دستیابی به همکاری عرب و تقویت نقش
پارلمان عربی به خاطر پیشرفت ملت عرب تأكيد كرد.

You might also like